Dotacja na kapitał obrotowy na SMILE Sp. z o.o.

SMILE Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy na SMILE Sp. z o.o.” na podstawie umowy POPW.01.05.00-28-0076/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowaI: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.5Dotacje na kapitał obrotowy

Celem projektu było wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutekepidemii COVID-19.

Planowane efekty: utrzymanie działalności przedsiębiorstwa.

Całkowita wartość projektu: 110 891,01 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 110 891,01 PLN

Okres realizacji 07.2020 – 09.2020

Projekt 1.2 PO PW – Etap I

„SMILE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją Firmy SMILE Sp. z o.o.”
w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

W ramach projektu opracowany zostanie model biznesowy internacjonalizacji produktów Firmy SMILE Sp. z o.o. Model biznesowy jest związany z wprowadzeniem produktów typu małe AGD na rynki zagraniczne np. Niemcy, Francja, Hiszpania, Ukraina, Białoruś

Model biznesowy będzie zawierał w szczególności:

analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
badanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych;
koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (w zakresie organizacji produkcji, marketingu i promocji, polityki handlowej i cenowej, działu eksportu, logistyki itp.),
propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.)

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności spółki na rynkach zagranicznych poprzez opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji oferowanych produktów firmy w szczególności małe AGD. Dzięki realizacji projektu widzimy szansę spółki w wejściu na rynki zagraniczne, a co za tym idzie wzrost sprzedaży i zwiększenie przychodów spółki o 10-15 %. Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie makroregionu Polska Wschodnia.

Wydatki ogółem: 15 375,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 12 500,00 PLN

Dofinansowanie: 80%

Dofinansowanie projektu z UE: 10 000,00 PLN

Projekt 1.2 PO PW – Etap II

SMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „Wdrożenie nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją Firmy SMILE Sp. z o.o.” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

I. Cele projektu

Projekt obejmuje przygotowanie do wdrożenia w przedsiębiorstwie Smile nowego modelu biznesowego internacjonalizacji opracowanego w ramach Etapu I. Model biznesowy jest związany z wprowadzeniem produktów typu małe AGD na wybrane rynki zagraniczne: Czechy, Węgry, Ukraina, Białoruś. Rynki te są najbardziej perspektywiczne, zgodnie z analizami przeprowadzonymi przy opracowywaniu modelu biznesowego Internacjonalizacji.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:

1. Usługi doradcze w zakresie:

Wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi
Przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m. in. Badania marketingowe na rynku docelowym
Budowa kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalnoprawnego
Przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron aplikacji internetowych
Wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych
Tworzenie regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów
Uzyskanie ochrony własności przemysłowej za granicą
Przedstawiane działania związane z profesjonalnym doradztwem w zakresie kompleksowego wprowadzania firmy na rynki zagraniczne stanowią bardzo dobrą podstawę do przygotowania konkretnej oferty promocyjnej. Z tego względu przedstawiciele firmy SMILE planują dodatkowo odbycie czterech misji gospodarczych na specjalistyczne imprezy targowe:

1) Chiny „Canton Fair”– edycja wiosenna, Guangzhou

2) Chiny „Canton Fair „– edycja jesienna, Guangzhou

3) Turcja „Zuchex”- Istambuł

4) Niemcy „Ambiente” – Frankfurt

Misje gospodarcze mają na celu szeroką promocję produktów Wnioskodawcy i spotkania oraz nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi kontrahentami.

II. Planowane efekty

Podstawowym celem projektowym jest wprowadzenie marki SMILE na zagraniczne rynki oraz ich zdobycie z wytypowanymi innowacyjnymi produktami. Wszystkie działania w ramach Biznesowego Modelu Internacjonalizacji będą prowadzić do uświadomienia biznesowych partnerów o jakości oferowanych produktów i usług. Strategia promocji będzie oparta w dużej mierze o pokazanie dokonań na rozwiniętym rynku jakim jest Polska i posiadanie silnej pozycji producenta. Wskazanie produktów, które skutecznie rywalizują z międzynarodowymi lub niemieckim koncernami, powinno opierać się przede wszystkim na jakości oraz np. elastyczności zamówień. Konkurencja w zakres małego AGD prawdopodobnie nie będzie tak elastyczna w zakresie zamówień jak przedsiębiorstwo SMILE. Wszystkie te działania mają doprowadzić w założeniu do postrzegania przedsiębiorstwa jako producenta dedykowanego do współpracy „szytej na miarę” dla odbiorców z poszczególnych krajów.

III. Wartość projektu

Wydatki ogółem: 481 245,72 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 391 298,00 PLN

IV. Wkład Funduszy Europejskich

Kwota dofinansowania: 313 038,40 PLN