Working capital subsidy for SMILE Sp. z o.o.

SMILE Sp. z o.o. realized the project entitled “Working capital subsidy for SMILE Sp. z o.o. “ on the basis of the agreement POPW.01.05.00-28-0076 / 20-00 under the Operational Program Eastern Poland, priority axis I: Entrepreneurial Eastern Poland, action 1.5 Subsidies for working capital

The aim of the project was to support the entrepreneur in ensuring financial liquidity and support the current activity in connection with financial difficulties that occurred in the entrepreneur as a result of the COVID-19 epidemic.

Planned effects: maintaining the company’s operations.

Total project value: PLN 110,891.01

The value of co-financing from the EU: PLN 110,891.01

Implementation period: 07.2020 – 09.2020

Projekt 1.2 PO PW – Etap I

“SMILE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją Firmy SMILE Sp. z o.o.”
w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

W ramach projektu opracowany zostanie model biznesowy internacjonalizacji produktów Firmy SMILE Sp. z o.o. Model biznesowy jest związany z wprowadzeniem produktów typu małe AGD na rynki zagraniczne np. Niemcy, Francja, Hiszpania, Ukraina, Białoruś

Model biznesowy będzie zawierał w szczególności:

analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
badanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych;
koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (w zakresie organizacji produkcji, marketingu i promocji, polityki handlowej i cenowej, działu eksportu, logistyki itp.),
propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.)

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności spółki na rynkach zagranicznych poprzez opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji oferowanych produktów firmy w szczególności małe AGD. Dzięki realizacji projektu widzimy szansę spółki w wejściu na rynki zagraniczne, a co za tym idzie wzrost sprzedaży i zwiększenie przychodów spółki o 10-15 %. Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie makroregionu Polska Wschodnia.

Wydatki ogółem: 15 375,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 12 500,00 PLN

Dofinansowanie: 80%

Dofinansowanie projektu z UE: 10 000,00 PLN

Projekt 1.2 PO PW – Etap II

SMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „Wdrożenie nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją Firmy SMILE Sp. z o.o.” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

I. Cele projektu

Projekt obejmuje przygotowanie do wdrożenia w przedsiębiorstwie Smile nowego modelu biznesowego internacjonalizacji opracowanego w ramach Etapu I. Model biznesowy jest związany z wprowadzeniem produktów typu małe AGD na wybrane rynki zagraniczne: Czechy, Węgry, Ukraina, Białoruś. Rynki te są najbardziej perspektywiczne, zgodnie z analizami przeprowadzonymi przy opracowywaniu modelu biznesowego Internacjonalizacji.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:

1. Usługi doradcze w zakresie:

Wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi
Przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m. in. Badania marketingowe na rynku docelowym
Budowa kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalnoprawnego
Przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron aplikacji internetowych
Wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych
Tworzenie regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów
Uzyskanie ochrony własności przemysłowej za granicą
Przedstawiane działania związane z profesjonalnym doradztwem w zakresie kompleksowego wprowadzania firmy na rynki zagraniczne stanowią bardzo dobrą podstawę do przygotowania konkretnej oferty promocyjnej. Z tego względu przedstawiciele firmy SMILE planują dodatkowo odbycie czterech misji gospodarczych na specjalistyczne imprezy targowe:

1) Chiny „Canton Fair”– edycja wiosenna, Guangzhou

2) Chiny „Canton Fair „– edycja jesienna, Guangzhou

3) Turcja „Zuchex”- Istambuł

4) Niemcy „Ambiente” – Frankfurt

Misje gospodarcze mają na celu szeroką promocję produktów Wnioskodawcy i spotkania oraz nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi kontrahentami.

II. Planowane efekty

Podstawowym celem projektowym jest wprowadzenie marki SMILE na zagraniczne rynki oraz ich zdobycie z wytypowanymi innowacyjnymi produktami. Wszystkie działania w ramach Biznesowego Modelu Internacjonalizacji będą prowadzić do uświadomienia biznesowych partnerów o jakości oferowanych produktów i usług. Strategia promocji będzie oparta w dużej mierze o pokazanie dokonań na rozwiniętym rynku jakim jest Polska i posiadanie silnej pozycji producenta. Wskazanie produktów, które skutecznie rywalizują z międzynarodowymi lub niemieckim koncernami, powinno opierać się przede wszystkim na jakości oraz np. elastyczności zamówień. Konkurencja w zakres małego AGD prawdopodobnie nie będzie tak elastyczna w zakresie zamówień jak przedsiębiorstwo SMILE. Wszystkie te działania mają doprowadzić w założeniu do postrzegania przedsiębiorstwa jako producenta dedykowanego do współpracy „szytej na miarę” dla odbiorców z poszczególnych krajów.

III. Wartość projektu

Wydatki ogółem: 481 245,72 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 391 298,00 PLN

IV. Wkład Funduszy Europejskich

Kwota dofinansowania: 313 038,40 PLN