Aktualności

2019-06-03
Fundusze Europejskie

Logo UE

SMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „Wdrożenie nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją Firmy SMILE Sp. z o.o.” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

 

więcej...


.


2017-05-23
Fundusze Europejskie

"SMILE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją Firmy SMILE Sp. z o.o.”
w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

więcej...


.


2016-02-17
Film reklamowy